Statut NK

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. I. RS št. 61/2006;  Zdru-1) je skupščina Nogometnega kluba Limbuš-Pekre dne 29.05.2011 sprejela naslednji